Nyheter

  • Innleggstid: 14. desember 2021

    I livet er det uunngåelig at noen ulykker fører til at dørlåsen lukkes voldsomt, som for eksempel at den lukkes av et plutselig vindkast.Disse voldsomme dørlukkingene vil sannsynligvis føre til at den skrånende tungen på hornlåsen er lett å falle av, eller at døren er vridd og d...Les mer»

  • Innleggstid: 14. desember 2021

    Hvis nøkkelstangen er bar og ikke har tenner, er den innlagt med tre eller fire små prikker.En slik lås er en magnetisk lås.Bransjeinnsidere mener at magnetlåsen er svært upålitelig og krysslåsen er lett å åpne.Nå kan du kjøpe spesialverktøy for å åpne magnetlåser og krysslåser i ...Les mer»

  • Innleggstid: 21. januar 2019

    Materialet Når folk kjøper låser, er de generelt bekymret for at låsen ikke er holdbar eller ikke lenge etter at overflaten vil ruste eller oksidere.Dette problemet er relatert til materialet som brukes og overflatebehandlingen.Fra et holdbart synspunkt bør det beste materialet være rustfritt stål, spesielt...Les mer»